Hal-Hal Yang Rendah

Benar! Yang Maha Tinggi hanya Allah Al-Muta’ali.

Selain daripada Allah, semuanya rendah.  Di kalangan manusia yang rendah itu ada kedudukannya sendiri untuk diperhatikan.  Manusia ada kedudukannya di sisi manusia sendiri, dan ada kedudukannya di sisi Allah.

Maka berlumba-lumbalah manusia cuba mengejar kedudukan yang tinggi itu. Ini tidak salah jika betul caranya, lurus perjalanannya, ikhlas perjuangannya, benar matlamatnya. Tentu banyak pantang larangnya untuk mencapai mercu keredaan Allah.

Untuk mencapai kedudukan (martabat) yang tinggi, hendaklah manusia meninggalkan hal-hal yang rendah.  Kecelaruan akan bermula di sini. Apakah yang dikatakan rendah itu? Manusia mempunyai kayu ukur sendiri untuk menentukan ketinggian atau kerendahan (kedudukan atau martabat).

Di sini ada setompok ‘hal’ yang sengaja diaduk untuk membezakan antara ‘santan’ dan ‘hampas’ . Setiap orang mempunyai pilihan masing-masing. Namun sebelum melalukan isihan perlulah menggunakan kayu ukur yang betul, lurus, benar.  Apakah makna yang ada di belakang kata-kata ini.

*taat *riyak *khianat *puji *sombong

 *caci *amanah *ikhlas *tawaduk *derhaka

Untuk mencari diri sendiri, seuntai puisi Abdul Malik Al-Qasim ini dapat membantu. Di sini ada panduan berbentuk tegahan dan berbentuk galakan.  Kata beliau :

“Jangan sekali-kali kamu merendahkan orang lain!

Bersikap mulialah terhadap orang kaya dengan tidak meminta-minta!

Agungkanlah darjat kamu dengan meninggalkan hal-hal yang rendah!

Santunilah kehinaan orang-orang yang lemah dengan bantuan!”

       (Abdul Malik Al-Qasim, ‘Detik-Detik Penuh Makna’ , tajuk asal Ad-Daqa’id Al-Mumtiah’,  terjemahan Sarwedi MA Hasibuan Lc)

Alhamdulillah. Kini dapatlah diketahui apa yang dimaksudkan dengan hal-hal yang rendah itu. Perhitungan ini mengambil kira kedudukan di dunia dan di akhirat.  Kedudukan seseorang di dunia ini dipandang tinggi, namun belum tentu kedudukannya di akhirat dipandang rendah. Begitulah sebaliknya. Atau mungkin seseorang dipandang tinggi oleh manusia di dunia dan tinggi si sisi Allah di akhirat.

Kembalilah kepada Firman Suci.

Mafhum Firman Allah : “Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (juga).” (Mafhum surah Ar-Rahman [55]:60)

Dan;

“Katakanlah (wahai Muhammad) : ‘Wahai hamba-hambaKu yang beriman! Bertakwalah kepada Tuhan-Mu.’ Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.” (Mafhum Surah Az-Zumar [39]:10)

Wallahu a’lam.

Leave a Reply