Huruf menjadi mata rantai

Huruf adalah lambang dalam sistem bunyi atau aksara. Mata huruf adalah satu demi satu aksara dan dapat dibunyikan. Ini bukan kuliah mencantum ‘huruf’ menjadi kata dan seterusnya menjadi kalimat (ayat). Ini sebuah nota tentang petanda, nota tentang kias, nota tentang makna di sebalik ungkapan dan peri laku.

  Ilmuwan dan ahli sufi melihat alam nyata dan perlakuan insan dengan cara berlapis-lapis. Di sana akan terungkap kias-kias untuk menjelaskan apa yang mujarad. Umpamanya ‘ilmu’ menjadi kata kunci yang penting dalam perjalanan mencari kesucian dalam beragama.

Perhatikan betapa An-Niffari mencipta satu mata rantai tentang ‘ilmu’ sehingga ilmu itu hidup, berfungsi dan bermanfaat.  Sesungguhnya manusia dikehendaki mencari ilmu yang membawa manfaat untuk dunia dan untuk akhirat.

Amalan zahir dan amalan batin (hati) bagi An-Naffiri tercantum di dalam huruf. Ini kiasan yang mendalam dan meluas. Ini berdiri sebagai ‘huruf’ dan mendukung gerak kerja yang lain.

Petikan puisi oleh An-Niffari :

“Ilmu adalah huruf

yang tak terungkap kecuali oleh perbuatan

Dan perbuatan adalah huruf

yang tak terungkap kecuali oleh keikhlasan

Dan keikhlasan adalah huruf

yang tak terungkap  kecuali oleh kesabaran

Dan kesabaran adalah huruf

yang tak terungkap kecuali oleh penyerahan.”

   (Dipetik oleh Dr. M. Fudoli Zaini dalam buku beliau ‘Sepintas Sastera Sufi’)

Huruf itu diungkapkan sebagai ilmu, perbuatan (amalan), keikhlasan, kesabaran dan penyerahan. Ia tidak bercerai tanggal antara satu sama lain.  Ilmu tidak berguna jika tidak diamalkan.  Aamalan menjadi sia-sia tanpa keikhlasan. Keikhlasan memerlukan kesabaran.  Kesabaran tidak mungkin dicapai melainkan dengan benar-benar taat dan berserah diri kepada Allah.

Setiap ungkapan tidak mudah dihuraikan. Ilmuwan, ulama dan cendekiawan mampu menulis berjilid-jilid buku tentang perkara yang disinggung oleh An-Naffiri itu. Sekali lagi ia memerlukan ilmu yang luas, ilmu yang benar, ilmu yang tidak pernah selesai digali.

Bertolak daripada ilmu, seharusnya menggerakkan manusia ke jannah. Ratusan ribu perkara berada di dalam keranjang dunia yang terpaksa dihadapi oleh manusia. Ini satu cabaran dan satu keindahan bagi orang benar-benar bertakwa.

Mafhum firman Allah : “Dan juga supaya orang yang beroleh ilmu mengetahui bahawa ayat-ayat keterangan itu benar daripada Tuhanmu, lalu mereka beriman kepadanya, sehingga tunduk taatlah hati mereka mematuhinya; dan sesungguhnya Allah sentiasa memimpin orang yang beriman ke jalan yang lurus.”  (Mafhum Surah Al-Hajj [22]:54).

Wallahu a’llam.

[Darma Mohammad]

Leave a Reply