Lima Belas Tahun Melentur Lidah

Begitu lama berlatih melenturkan lidah, untuk menelurkan kata-kata yang baik. Lima belas tahun menjernihkan jiwa untuk mencari kebaikan.

Lidah dicipta untuk berlisan. Alat pertuturan ini merupakan anugerah Allah yang sangat penting.  Oleh sebab Allah memberi anggota lidah secara pakej lengkap pada diri seorang manusia, maka ia seakan dilupakan oleh banyak orang.

Alat pertuturan yang ada dalam rongga mulut manusia itu merupakan nikmat, termasuk juga suara yang tidak pernah dapat ditatap mata.

Bertutur tetap satu amanah. Ini bermakna selain daripada perkara yang bermanfaat, ia termasuk dalam khianat. Ini bermakna setiap kata dan kalimat tidak hadir untuk ‘saja-saja’ hadir; melainkan menghantar dua perkara. Dua perkara itu mungkin manfaat atau sia-sia; pahala atau dosa; hikmah atau kebodohan.

Maka itu, orang yang bijaksana berfikir sebelum menggunakan lidah. Mereka terpaksa berlatih untuk melentur lidah untuk bertutur hanya perkara yang baik dan bermanfaat. Selalunya orang berlatih untuk menyebut sesuatu huruf dengan betul. Tidak cukup dengan itu orang juga berlatih untuk bercakap hanya perkara-perkara yang benar dan bermanfaat.

Telah dipetik oleh Al-Harits al-Muhasibi seuntai kata daripada Rabah ibn Yazid al-Lakhmi :

“Aku melatih jiwaku untuk tidak berbuat dosa sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya aku bisa mendisiplinkannya.

 Aku pun melatih lidahku untuk tidak membicarakan hal-hal yang tidak berguna bagiku; setalah lima belas tahun, barulah aku bisa mendisiplinkannya.”

[Dikutip dalam buku ‘Risalah al-Mustarsyidin’ karangan Al-Harits al-Muhasibi, terjemahan Abdul Aziz SS]

Begitu lama berlatih melenturkan lidah. Ini bukan soal tidak pandai menyebut kata, tetapi tidak mahu melafazkan sesuatu yang tidak berguna. Ini kerja orang yang arif. Apa yang melanggar amanah tetap akan ditolak sama sekali. Khianat kepada diri sendiri di dunia dan di akhirat satu petaka besar.

Penutur kata-kata di atas ialah Rabah ibn Yazidal-Lakhmi. Beliau meninggalkan pada tahun 172H tatkala berumur 38 tahun. Ini bermakna sejak remaja lagi beliau telah mengawal lidah dan perkataannya. Begitu hebat akhlak beliau.

Ya Rabb, berilah kekuatan kepada kami untuk mengucapkan kata-kata yang berguna.

Mafhum firman Allah : “Tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada seorang yang menyeru kepada (mengesakan dan mematuhi perintah) Allah, serta dia sendiri mengerjakan amal yang soleh, sambil berkata : ‘Sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang Islam (yang patuh kepada Allah).” (Mafhum Surah Fussilat [41]:33)

Wallahu a’llam.