Mata Tidak Semata Untuk Menatap

Salah satu nikmat besar kurniaan Allah kepada manusia ialah mata zahir. Dengan adanya mata zahir, datang pula nikmat lain yang berkaitan dengan mata zahir itu, yakni penglihatan. Mata zahir sebagai pengantara untuk terjadinya penglihatan melalui mata zahir.

Penglihatan itu satu nikmat.

Pandanglah alam semesta yang indah, ciptaan Allah tanpa cacat cela.  Lihatlah bagaimana langit dibangunkan, gunung-ganang dipasak, laut direntang, bumi dibentangkan dan yang paling dekat ialah jasad sendiri bagaimana ia disempurnakan.

Mata (penglihatan) tidak cukup peranannya untuk menatap alam sahaja. Mata juga harus digunakan untuk menangis. Sekali imbas benar kata ahli psikologi, hidup bukan untuk menangis. Benar, hidup mesti menahan air mata.

Namun bagi seorang pendosa (hanya Nabi yang maksum) air mata menjadi tanda penyesalan yang sungguh-sungguh. Orang mudah menangis kerana kehilangan sesuatu yang berharga atau orang yang disayangi; tetapi tidak mudah untuk menangis kerana dosa-dosa yang telah dilakukan. Insan yang mampu menangis kerana penyesalan terhadap dosa-dosanya, merupakan insan yang hebat dan benar-benar mempunyai kesucian dan kelembutan jiwa.

Perhatikan puisi yang diutarakan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya ‘Bustan al-Wa’izhin’ :

 

“Mengapa matamu tidak menangis atas apa yang terjadi terjadi

Mengingatkan dosa, takut api neraka dan kebinasaan

Wahai pendosa yang kejahatannya akan dihitung

Jangan kau lupakan dosamu dan ingatlah apa yang telah kau lakukan

Dari dosa-dosa yang tak hentinya

Bagaimana kau akan lulus dan padahal semuanya telah dicatat dalam lembaran

Tidakkah kau takut semua akan dibongkar

Di mana penutupnya akan terbuka darinya.”

(Ibnul Jauzi, ‘Bustan al-Wa’izhin : Suluh Penyucian Jiwa’ terjemahan Iman Firdaus Lc)

Inilah air mata yang berharga.  Tangisan yang berharga ialah tangisan keinsafan semasa di dunia. Di Yaumul Mahsyar air mata sudah tidak bernilai, tidak diendahkan oleh Allah, tidak boleh dijadikan bahan dagang atau apa pun.  Di sana hanya menunggu hisab, menunggu syafaat,  keampunan, rahmat dan naungan daripada Allah.

Malah di antara orang mendapat naungan Allah di Yaumul Mashsyar ialah orang yang berzikir tatkala sunyi dan menangis. Insan yang benar-benar taat akan Allah bersyukur dan menangis. Mereka ini sujud dan menangis. Mereka ini berdoa dan menangis. Mereka bertaubat juga menangis. Maka menangis di dunia ini satu perkara yang terhitung terpuji di sisi Islam.

Mata bukan semata-mata untuk menatap.

Mata juga untuk menangis. Orang yang hebat, menangis menginsafi diri dan tanda syukur atas segala nikmat Allah.  Gunakan mata untuk perkara-perkara ini.

Mafhum firman Allah : “Serta mereka menegaskan dalam sujudnya), ‘Maha Suci Tuhan kami! Sesungguhnya janji Tuhan kami tetap laksanakan. (108) Dan mereka segera merebahkan diri bersujud sambil menangis, sedangkan al-Quran menambahkan mereka khusyuk.(109)”

(Mafhum Surah  Al-Isra’[17]:108-109)

Wallahu a’llam.

[Darma Mohammad]